FANDOM


Zean

Planeta Zean


  • Postęp cywilizacyjny - nieokreślony
  • Wynalazki: energia krystaliczna, transport atmosferyczny, radio
  • 2080 mln km od Słońca
  • Skład atmosfery:
  • Posiadane księżyce: /1/
  • Średnica planety: 9615 km


Cywiliazacja ZeanEdit

Na planecie można rozróżnić dwie rasy - Południowców i Północnych. Nie prowadzą ze sobą wojen - nie ma nawet zapisków w kronikach. Nie można jednak powiedzieć, że technologia rozwija się tam prężnie, bo wynalazki są jakby przemieszane z różnych epok. Umieją pozyskiwać energię krystaliczną, mają zbudowane tory atmosferyczne szybkiego ruchu, ale też słabe radio. Komunikacja idzie na słabym poziomie, nie ma tam maszyn komputerowych ani telekomunikacyjnych (oprócz radia). Ostatnio na planecie kładzie się dużo nacisku na eksperymenty chemiczne głęboko pod ziemią, a także wykopaliska i wydobycie surowców na południu.

KlimatEdit

Strefy klimatyczne można rozróżnić na następujące:

- polarny

- subpolarny

- umiarkowany chłodny

- stepy

Mimo bardzo niskich temperatur Zean żyją dosyć długo i dobrze się trzymają. Unia Galaktyczna, co prawda nawiązała kontakt z tą cywilizacją, ta jednak nie ma zamiaru rozwijać przemysłu kosmologicznego i tym samym wtrącać się w kosmos. Mówią, że to nie wróży nic dobrego.