FANDOM


Układ słoneczny jest obszarem obejmującym Słońce, planety i wszelkie obiekty znajdujące się w grawitacji gwiazdy. Układ ogranicza heliopauza, za którą znajduje się przestrzeń międzygwiezdna.

Uklad Eurytus

Przykładowy układ słoneczny (Welmino)

Układ słoneczny w przeciwieństwie do planetarnego nie musi posiadać innych ciał niebieskich, ale w dużej mierze dysk akrecyjny zbiera dostateczną masę do stworzenia planety.