FANDOM


Układ słoneczny jest obszarem obejmującym Słońce, planety i wszelkie obiekty znajdujące się w grawitacji gwiazdy. Układ ogranicza heliopauza, za którą znajduje się przestrzeń międzygwiezdna.

Uklad Eurytus

Przykładowy układ słoneczny (Welmino)

Układ słoneczny w przeciwieństwie do planetarnego nie musi posiadać innych ciał niebieskich, ale w dużej mierze dysk akrecyjny zbiera dostateczną masę do stworzenia planety.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.