FANDOM


Tabela wszystkich pierwiastków - to tabela zawierająca spis wszystkich odkrytych i przewidzianych pierwiastków. Są one podzielone na trzy grupy - pierwiastki podstawowe, przestrzenne i pozaprzestrzenne (ze względu na właściwości).

 

 Oznakowania tabeliEdit

Zyt – pierwiastki porozpadowe. Pierwiastek złączony z kwarków wszystkich innych pierwiastków, które się rozpadły

Plasm – pierwiastki plazmiczne. Pierwiastki powodujące rozpad pierwiastków (wywołujące promieniotwórczość poprzez niszczenie materii)

 Antyn – antymateia

ignotum – pierwiastki nieodkryte. Pierwiastki, których istnienie przewidziano.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.