FANDOM  • Postęp cywilizacyjny - wyższy od ziemskiego
  • Wynalazki: szybka komunikacja w kosmosie, teleporter, terraformacja planet do klasy 3, zawieszanie obiektów, poskromienie natury, broń termojądrowa, napęd międzygalaktyczny, broń laserowa, rozszczepiacz atomów.
  • 257 mln km od Słońca
  • Skład atmosfery:
  • Posiadane księżyce: 3/1
  • Średnica planety: 15223 km
  • Układ słoneczny: Ituceneh

Cywilizacja SvadruEdit

Nikt nie pamięta przybycia Svadrów do galaktyki, prawdopodobnie pochodzą spoza niej. Mają bardzo zaawansowaną technologię, wręcz najlepszą we wszechświecie. Są neutralni, nie atakują nikogo, ale też nie dołączyli do Unii. Zajmują nowe planety i zakładają kolonie. Nie są na planecie macierzystej, ponieważ 1000 lat temu nikogo na niej nie było, stąd też przypuszczenie, że przybyli z bardzo daleka (również nie chcą zdradzić tej informacji).

Prawdopodobnie jako jedyna cywilizacja zdołali założyć dobrze prosperującą kolonię na gazowym olbrzymie (dzięki technologii antygrawitacyjnej i zmienieniu składu atmosfery w górnych warstwach), a także na planecie wędrownej (z pomocą sztucznego słońca)!