FANDOM


Podręcznik do systemu Egzoplanet - będzie to zbiór wszystkich podstawowych informacji o systemie, a także spis zasad i lista planet oraz stworzeń, jakie napotkać można w świecie Egzoplanet.

ZawartośćEdit

Najprawdopodobniej podręcznik będzie się składał z czterech rozdziałów:


1. Bańka w Pustce – ogólne omówienie systemu, prezentacja Wszechświata i cywilizacji, przykładowa sesja

2. Księga Zasad – mechanika systemu, zasady gry, porady dla graczy i Mistrza Gry

3. Bestiariusz – spis i krótki opis wszystkich stworzeń we Wszechświecie, od owadów po humanoidy

4. Planetariusz – spis i krótki opis wszystkich planet we Wszechświecie, od siedzib wielkich cywilizacji po niezamieszkałe egzoplanety

DodatkiEdit

Ponieważ z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie zawżeć w podręczniku wszystkich informacji o świecie i zasadach Egzoplanet, najprawdopodobniej regularnie ukazywać się będą dodatki, to jest książki o węższym zakresie tematyki omawianym w sposób bardzo szczegółowy. Jednym z planowanych już dodatków jest "Kosmiczny Postój", mający traktować o największych cywilizacjach Wszechświata.