FANDOM


Planeta jest ciałem niebieskim o dużej masie, okrążającej Słońce i będąc w jej grawitacji. Wyjątkiem są planety wędrowne, które znajdują się poza układem słonecznym.

CechyEdit

Aby planetę można było określić jej mianem, musi spełnić następujące wymogi:

  • krążyć wokół swojej gwiazdy
  • posiadać własne pole grawitacyjne, a co za tym idzie - jakąś masę
  • być ciałem kulistym

Obiekty nie spełniające jednego bądź dwóch z powyższych warunków nazywamy planetą karłowatą.

Same planety podzielone są na dwie kategorie: skaliste i gazowe.