FANDOM


Osman - jeden z pierwiastków kwalifikujących się do grupy przestrzennych.

Podstawowe daneEdit

Osman - symbol Om

Gaz szlachetny

masa atomowa 19,21 u

Stan skupienia – gazowy

Gęstość 0,73 kg/m3

Temperatura topnienia: -253,46   o C

Temperatura wrzenia -260,00 oC

 

OpisEdit

Osman to jedyny odkryty gaz szlachetny, który nie zalicza się do Pierwiastków Podstawowych. Jest często spotykanym składnikiem atmosfer planet niezdatnych do życia (osman uniemożliwia oddychanie). Czasami jest składnikiem gazowych olbrzymów.

 

Nietypowe właściwości Edit

Naukowcy przewidzieli, że Osman będzie reagował jeszcze z dwoma pierwiastkami nieodkrytymi, mimo, że jest gazem szlachetnym i jego aktywność powinna wynosić 0. Do tej pory nie wiemy, czy spekulacje naukowców są błędne, czy Osman jest jedynym aktywnym chemicznie gazem szlachetnym.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.