FANDOM


Świat Egzoplanet jest na tyle wielki, aby mogły zaistnieć tam różne cywilizacje. Największe ich skupisko jest w kręgu zwanym Kosmicznym Postojem. Są tam między innymi Eurytusi, Svadrowie i Ermonathowie.

Cywilizacje Egzoplanet i ich stopień rozwoju:

  • Svadr - najlepiej rozwinięta technologicznie cywilizacja. Posiadają wiedzę znacznie przewyższającą innych - potrafią tworzyć obiekty antygrawitacyjne, przechodzić przez tunele czasoprzestrzenne, mają broń laserową, napęd międzygwiezdny typu 4. Założyli również kolonię na planecie wędrownej (poza układem planetarnym), dzięki sztucznemu słońcu oraz kolonię w górnej warstwie atmosfery gazowego olbrzyma.